?>

Sivas Ulaş Belediyesi

Yeşilyurt Mahallesi

Muhtelif Parsellerde 18. Madde Uygulaması (Parselasyon)

Sivas Ulaş Belediyesi

Proje Detayları

  • Kategori: Tamamlanmış
  • İl: Kers
  • İlçe: Usa
  • Proje Tarihi: 2018
  • Proje Türü: 50k
  • Sorumlu: Masud Rana
  • Tasarımcı: Istiak