Harita Kadastro Mühendislik Hizmetleri

Harita Kadastro Mühendislik Hizmetleri

Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğinin konusuna giren tüm alanlarda faaliyet gösteriyor ve Türkiye geneline hizmet veriyoruz. İleri teknoloji ölçme sistemlerimiz ile tüm alanlarda modern ve yenilikçi bir yaklaşımla sizlere yeni çözümler sunuyoruz. 

 • İfraz(Arsa Bölme) –Tevhid (Arsa Birleştirme)- Yolaterk işlemi - Parselasyon planları
 • 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması Parselasyon
 • Röperli Kroki - Bağımsız Bölüm Planı - Vaziyet Planı
 • Yer tespiti – Aplikasyon
 • Yol Kotu Belgesi - HUS (Harita Uygulama Sorumluluğu)
 • Proje Aplikasyonları – İnşaat Hassas ölçüm işleri
 • Maliye Hazinesi adına kayıtlı arazi Kiralama veya Satın alma Ölçüm Kroki evrak takibi
 • Halihazır Harita yapımı (1/1000 1/5000 lik)
 • Plankote - Kübaj Hesabı
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Köy Gelişim Planı
 • Röleve & Restorasyon ölçümü 3d hazırlanması
 • Kadastro Yenilemesi 22-A uygulamaları
 • İşletme ve imalat planları
Harita
Yol
Kadastro