İmar Planlama Hizmetleri

İmar Planlama Hizmetleri

Şimşek Harita, sektörel tecrübesi ile profesyonel olarak imar planlama hizmetleri sunmaktadır. İmar projeleriniz için sizlere çözüm ortağı olarak hizmet sunuyoruz. Yerleşme alanlarının her türlü imar planlamasını profesyonel fizibilite çalışmaları ile hazırlıyoruz.

 • Çevre Düzeni Planları
 • İmar Planları (Nazım ve Uygulama İmar Planları)
 • Mevzii İmar Planları
 • Dolgu Amaçlı İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Toplu Konut Bölgeleri Planları
 • Her Ölçekte Plan Değişiklikleri
 • Ulaşım ve Trafik Planlaması
 • Bölgesel ve Kentsel / Kırsal Gelişim Şemaları
 • Turizm Merkezi Planları / Turizm Amaçlı Planlar
 • Planlamaya Yönelik Araştırma ve Analiz Çalışmaları
Çevre Düzeni
Bölgesel
Kentsel