?>

Çankırı Şabanözü İlçesi

Cumhuriyet Mahallesi

210 Ada Muhtelif Parsellerde Parselasyon Yapımı

Çankırı Şabanözü İlçesi

Proje Detayları

  • Kategori: Tamamlanmış
  • İl: Kers
  • İlçe: Usa
  • Proje Tarihi: 2018
  • Proje Türü: 50k
  • Sorumlu: Masud Rana
  • Tasarımcı: Istiak